Mathematics World

corner


Friday, 2 November 2012

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Modul Pengajaran dan Pembelajaran
http://kssr.bpk.my/dokumen_kurikulum/tahap_i/modul_teras_asas/matematik/modul_pengajaran_dan_pembelajaran

Modul Abakus dan Aritmetik Mental Edisi Ketiga
http://kssr.bpk.my/dokumen_kurikulum/muat_turun/tahap_i/modul_teras_asas/matematik/modul_abakus_dan_aritmetik_mental_edisi_ketiga

Dokumen Standard Matematik SJKC Tahun 1
http://ppdhl.net/kssrmate/Modul%20KSSR%20Matematik%20Tahun%201%20%28B%20Malaysia%29.pdf

Dokumen Standard Matematik SJKC Tahun 2
http://kssr.bpk.my/dokumen_kurikulum/muat_turun/tahap_i/modul_teras_asas/matematik/dokumen_standard_matematik_sjkc_tahun_2

Dokumen Standard Matematik SJKC Tahun 3
http://kssr.bpk.my/dokumen_kurikulum/muat_turun/tahap_i/modul_teras_asas/matematik/dokumen_standard_matematik_sjkc_tahun_3

9 comments: